Ergoien auzoko sorgina

ANERRE

Iturriotz herriko sorgina

ARLEPO

Karrika auzoko sorgina

LEARRE

Elizalde auzoko sorgina